İçeriğe geç

“İnsanların ruhuna ışık tutmak istiyorum.”

Edward Bond, tiyatronun dili ve yaklaşımına yenilikler katan, hem büyük kurumsal tiyatrolarda hem de profesyonel özel tiyatrolarda sahnelenen oyunları eleştirmenlerce “Modern Klasik” olarak tanımlanan çağdaş İngiliz yazarıdır.

Fransa’da Moliere’den sonra en çok oynanan ve oyunlarıyla dünyada büyük yankılar uyandıran Bond, tarım işçisi bir anne ve babanın çocuğuyken, II. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları savaş karşıtı kişiliğinin temelini oluşturdu. Şiddete hayır diyen ve dünyada şiddetin tehlikesine dikkat çeken, yaşayan en önemli yazardır Edward Bond.

image

 

 

Şiddet insanlığı tehdit etmekte, eğer şiddete son vermezsek geleceğimiz de olmayacak.”

 

“Bu dünyada iyi olmak için değil dünyayı değiştirmek için varız.”

Barışçı bir oyun yazarı olan Edward Bond, sanatın dünyayı sadece yansıtmak değil, yorumlamak için de kullanılmasını ister ve savaşın anlamsızlığını kitlelere daha iyi duyurulabileceği inancı eserlerinin özünü belirler.

“Bir yazarın görevi uyuyan toplumu uyandırmak, onları uyutan her şeyi görmelerini sağlamaktır. Edward Bond bu yeteneğe ve insanları etkileme gücüne sahip ender yazarlardan biridir.”    John Lahr, Play and Players

image

 

 

 

 

 

“Düşlem gücü biz insanların en önemli yeteneğidir…”

 

Oyunlarında düşlem yetisinin eksik olduğu toplumların geleceklerini göremedikleri ve sorunlarını çözmek için akılcı yollar geliştiremedikleri gerçeğini dile getirir.

image

 

 

 

 

 

“Her toplumun bir şiddet piramidi vardır ve çocuklar, bu piramidin en savunmasız canlıları olarak en dibinde yer alır.”

Yaşadığımız koşullar altında en çok etkilenenlerin ilgiye, sevgiye ve korunmaya gereksinimi olan ve savunmasız konumda olan çocuklar olduğuna parmak basar.

Bond’un hem toplumsal sorunların yansıtıldığı hem de bu sorunlara çözüm yollarının arandığı çocuklar için yazılan ve yalnız çocukların sahnelemesine izin verilen oyunları vardır.

Bu oyunlarda, çocuklar geleceğin büyükleridir, dünyayı değiştirecek, ona anlam katacak olan da günümüz çocuklarıdır anlayışı egemendir.

image

 

 

 

 

 

18 Temmuz 1934 doğumlu Edward Bond, ilki 1962’de basılmış olan elliye yakın  yayımlanmış tiyatro oyunu yanında yine kitap olarak basılmış tiyatro üzerine kuramsal çalışmaları, mektupları ve not defterleri, radyo, televizyon, opera ve bale için yazdığı eserleri, sinema için senaryo çalışmaları, diğer yazarlardan yaptığı uyarlamalar ile sanat dünyasında itibar gören bir yazardır. Tiyatrosu ve oyunları üzerine yazılmış kitapların yanında pek çok akademik araştırma da mevcuttur.

12/20 Haziran 2012 tarihleri arasında Toronto’da adına düzenlenen bir festivalle, oyun yazarı ve tiyatro kuramcısı  olarak 50. yılı kutlanmış olan yazarımız halen üretmeye devam etmektedir.

“Bugünün en güçlü kalemidir. Bond’un oyunları göz ardı edilemez.”                                                                                                                      Independent gazetesi

“Bond çağdaşımızdır ve ona ihtiyacımız var.”                                                                                                                     Mark Ravenhill, The Guardian

“Savaş- sonrası İngiliz oyun yazarlarının en büyüğüdür.”                                                                                                       Lyn Gardiner, The Guardian

 

Tarih:Kırmızı Siyah ve Cahil
Bitiyatro Bisahne 2017