İçeriğe geç

İhale

istka                                                                      bakanlık    

 bisahne

 

MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Bitiyatro Yapım Organizasyon Laçin Ceylan, İstanbul Kalkınma Ajansı Yaratıcı Endüstrilerin Gelişmesi Mali Destek (İşletmeler) Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bisahne’de TR10/15/YGI/0012 kod numaralı sözleşme için “Tiyatro Sahnesi İçin Işık, Ses, Görüntü Sistemi ile Hafif Ticari Araç Mal Alımı” ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. Söz konusu ihale kapsamında:

Lot 1: Tiyatro Sahnesi İçin Işık, Ses, Görüntü Sistemi Mal Alımı,
Lot 2: Hafif Ticari Araç Mal Alımı,

yapılacaktır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Tomtom Mah. Camcı Fevzi Sok. 34/A Beyoğlu, İstanbul adresinden veya www.bitiyatro.com ve www.istka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir. İhalede kısmı teklif verilebileceği gibi, lotların tamamına da teklif verilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 3 Aralık 2015, 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bitiyatro.com ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, 03/12/2015 tarihinde, saat 14:00’da ve Tomtom Mah. Camcı Fevzi Sokak 34/A Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

YGI-12 İhale Dosyası

Tarih:DUYURULAR
Bitiyatro Bisahne 2017