İçeriğe geç

bitiyatro

“Oyuncu, her gece yüzme bilmeden kendini okyanusa atma cesaretine sahip biridir.”

 

Bitiyatro’nun birincil amacı; oyuncuya, seçtiği tema doğrultusunda, düşüncenin egemenliğinde rahatça dolaşabileceği bir alan yaratarak, tiyatroda bilinmeyeni ve öngörülemeyeni araştırmaktır. Seçilen temayı – ya da metni – alışılagelmiş, garantici kalıpların dışında tutarak, beklentilerimizin ve istendiği halde söylenemeyenlerin birlikte canlandığı bir alana yolculuk etmektir.

Oyunun alanını, insanın ve gerçeğin sergilenmesi için bir laboratuar olarak seçer. Sadece metine indirgenmeyen, öngörülemeyen ve aktarım esnasındaki rastlantılara açık, oyuncunun kendinden sırlar vermesine olanak tanıyan oyunlar üretmeyi amaçlamaktadır.

Sanat, doğası gereği muhaliftir, yoksa sanat olma özelliğini kaybeder. Bitiyatro da yerleşmiş ve dayatılmış olanı sorgulayan bir özgür gezegen yaratma çabasındadır. Yenilikçi bir estetiği, oyunculuk sanatını merkeze alan bir yaklaşım benimser. Bitiyatro, akışa kapılma tehlikesine ve klişeleşmeye karşı bir özsavunma gereksinimiyle kurulmuştur.

Bitiyatro Bisahne 2017